Α.ΤΑ.Π. ΕΤΒΑ
Αρχική ΣελίδαΙστορικό - Δ.Σ.ΑνακοινώσειςΝομοθεσίαΣύνδεσμοιδιαφορα
Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Προσωπικού ΕΤΒΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ιστορικό - Δ.Σ.

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ) συστήθηκε την 27.10.2003 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εκ μετατροπής του κλάδου Προνοίας του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠΕΤΒΑ), σύμφωνα με το Ν. 3029/2002, άρθρο 6, παρ. 20.

Σκοπός του Ταμείου είναι η καταβολή εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους στο ΤΑΠΕΤΒΑ.
 

Από 01.01.2004 έως 07.10.2005 το ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ λειτούργησε με προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τους Εμμ. Χατζηδάκη, Γρ. Τάσση, Χ. Κοντορούπη, Γρ. Κανάκη, Ευτ. Κατσιγιάννη, Κ. Νίκου και Σ. Λέκκα.
 

Η πρώτη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής αφορούσε στην καταβολή στους συνταξιούχους της περιόδου 1993-2003 συμπληρωματικού εφάπαξ ίσο με το παρακρατηθέν ποσό (όπως προβλέπει ο Νόμος 2084/92), εντόκως από την ημερομηνία αποχώρησής τους.


Σύνθεση Δ.Σ.

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τηλέφωνο

Κουτσοπανάγος Σταμάτιος

Πρόεδρος

 210 9294441

Ζαχόπουλος Χρήστος

Αντιπρόεδρος

Δαμιανίδου Δέσποινα

Γραμματέας

Κουρούπη Δήμητρα

Ταμίας

Μιχαλοπουλου Αγγελική

Μέλος

Κριετσιώτης Σπύρος

Μέλος

Λέκκας Σαράντος

Μέλος

  

Σύνθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τηλέφωνο

Βλάχου Αγγελική

Μέλος

Μετάνιας Θεόδωρος

Μέλος

Σιώπη Πασχαλία

Μέλος